• 210-2896892
 • gdaspete@aspete.gr
 • Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Κεντρικό Κτίριο, Παλιά Βιβλιοθήκη
Πρακτική Άσκηση
8 Θέσεις Πρακτικής στον ΟΤΕ για Τεχνολόγους Μηχανικούς

8 Θέσεις Πρακτικής στον ΟΤΕ για Τεχνολόγους Μηχανικούς

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΤΕ έχει επικοινωνήσει με το Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ, για την δυνατότητα να κάνετε την Πρακτική σας σε μία από  οκτώ (8) θέσεις πρακτικής στον Όμιλο. Αυτές οι θέσεις καλύπτον ένα μεγάλο φάσμα των εργασιών στον Όμιλο ΟΤΕ. Συνοπτικά, οι θέσεις είναι:

Duties & Responsibilities
 • Monitor all relevant communication touch points, for products on his / herresponsibility, including site (banner etc.), instore digital spot, etc., always in      cooperation with the relevant brand manager of the product category.
 • Create brief to be forwarded to our agency or other relevant partners in order to    create communication material (in cases such as product launches, offers, communication / proposition, concept etc.).
 • Prepare and distribute information regarding the upcoming offers, launches of products or other important tips on sales focus,  in our retail network (COSMOTE & GERMANOS stores) through relevant procedure.
 • Creation of presentations including communication material of a campaign.
Skills & Qualifications
 • Excellent communication skills in English (C2 proficiency)
 • Strong user of MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Digital marketing knowledge / experience – Optional , Relevant diploma will be a asset.

Duties & Responsibilities
 1. Contributes to the implementation of marketing communication activities using Front-end development (CSS3, HTML5, JavaScript, Ajax, etc.).
 2. Monitors the merchandising and go2market social media campaigns of Cosmote.gr.
 3. Uses digital tools and google analytics to find ways to upgrade our products.
 4. Contributes on the creation of marketing materials for stores and sales (eg magazines, price lists, etc.).
Skills & Qualifications

REQUIRED QUALIFICATIONS

 • Degree in Finance/ Computer Science/ Marketing or related field
 • Knowledge of Front-end Development (HTML, CSS) will be appreciated
 • Good knowledge of the English language
 • Literate usage of PC
 • Good Knowledge of Microsoft Office (especially Outlook, Excel, PowerPoint)

DESIRABLE QUALIFICATIONS

 • Team spirit & positive thinking
 • Good communication skills
 • Flexibility-adaptability (efficiency under pressure)
 • Orientation to the result, attention to detail
 • Manage complex issues efficiently and quickly
 • Design, planning and organization

ICT Propsal Writing Trainee

Κύριο Αντικείμενο
 1. Σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του ΟΤΕ αναλαμβάνει την συγγραφή προτάσεων για εταιρικούς πελάτες
 2. Σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του ΟΤΕ παρακολουθεί την πορεία επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων και μεριμνά για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, τον εντοπισμό αποκλίσεων προτείνοντας διορθωτικές κινήσεις
 3. Σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του ΟΤΕ παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων και τη διαχείριση των εντολών (CAPEX/OPEX) χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα Πληροφοριακά Συστήματα (πχ SAP)
Απαραίτητα Προσόντα
 • Γνώση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και αρχιτεκτονικής δικτύων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Καλή επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευελιξία-προσαρμοστικότητα
 • Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρειαα στη χρήση H/Y
 • Γνώση προγραμμάτων γραφείου (excel, word, power point κ.λπ.)

Αντικείμενο
 1. Διαχείριση admin page της εταιρικής εφαρμογής COSMOTE CEO App που χρησιμοποιούν οι CX Ambassadors
 2. Δημιουργία ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της εμπειρίας των digital customer journeys (COSMOTE & WHAT’S UP app)
 3. Δημιουργία ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου ΟΤΕ (σχεδιασμός και friendly user tests)
 4. Ενημέρωση μηνιαίων reports για την παρακολούθηση της συμμετοχής των CX Ambassadors
 5. Εξαγωγή reports αποτελεσμάτων των friendly user tests, υπολογισμός KPIs (satisfaction, effort, NPS) & ομαδοποίηση ανοιχτών ερωτήσεων (κρίσιμα θέματα / ιδέες για βελτίωση)
 6. Επικοινωνία με τους CX Ambassadors αναφορικά με τις δράσεις που συμμετέχουν για την εμπειρία πελάτη.
 7. Συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη του τμήματος για το co-ordination των CX Ambassadors
Απαραίτητα Προσόντα
 • Background σε Marketing, Communication, Engineering, Σχεδίαση ή Ανάπτυξη προϊόντων, Πληροφορική, Σχεδίαση ή Ανάπτυξη συστημάτων
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εξοικείωση με τη χρήση H/Y & Microsoft Office tool (Excel, word, ppt)
 • Εμπειρία σε Social media mgt
Επιθυμητά προσόντα & skills
 • Ενσυναίσθηση, πελατοκεντρική σκέψη
 • Δημιουργικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Καλή επικοινωνιακή ικανότητα

Κύριο Αντικείμενο
 1. Παραμετροποίηση/Υλοποίηση/Παρακολούθηση managed services monitoring tools (i.e. Service Manager, SLA Manager, NNMi)
 2. RPAs (Robotic Process Automations) – Υλοποίηση αυτοματισμών με UiPath
 3. Ανάλυση λειτουργικών προδιαγραφών πληροφοριακών συστημάτων για Custom λύσεις SLA Πελατών
 4. Reporting KPIs
 5. Παρακολούθηση και ενημέρωση Συμβολαίων Υποστήριξης Μεγάλων Πελατών
 6. Project Management Automation & SLA Έργων
Απαραίτητα Προσόντα
 1. Γλώσσες προγραμματισμού: C, C++, SQL
 2. MS Office (excel, vba xlsm, powerpoint)
 3. Αγγλικά
 4. Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ανάπτυξη πρωτοβουλίας, υπευθυνότητα, ικανότητες επικοινωνίας
Επιθυμητά προσόντα
 1. Linux Based Technologies
 2. Γλώσσες προγραμματισμού:JAVA, MySQL, Python
 3. Γνώσεις μεθοδολογίας Project Management

Duties & Responsibilites
 • Participation in a project related to the use of platforms and applications of digital signatures, eID as well as recognition of opportunities for digitization of paperless initiatives (paperless initiatives)
 • Support the project team in developing policies, procedures as well as risk identification and development management plans
 • Support for communication campaigns, development and maintenance of content on intranet as well as communication with users
Required Skills
 • Good knowledge of Telecommunications
 • Good knowledge of computers and information systems,
 • Good knowledge of English.
Desirable Skills
 • Good communication skills
 • Flexibility-adaptability
 • Creativity
Required skills
 • Very good level of English
 • Understanding the operation of corporate information systems, knowledge of xml
 • Knowledge in flow development and related diagrams
 • Fast learner – Ask Questions

Duties & Responsibilities
 • Παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και ενημερώνει αντιστοίχως για τυχόν παραλήψεις, διασφαλίζοντας τη σωστή εικόνα και παρουσίας τους στο online περιβάλλον
 • Επικοινωνεί με τις επιμέρους ομάδες για την ομαλή επίλυση προβλημάτων, π.χ. : λανθασμένο περιεχόμενο προϊόντων, λανθασμένες τιμές, διαθεσιμότητα προϊόντων, κλπ
 • Δημιουργεί και ελέγχει listings/links/short links που συμμετέχουν σε καμπάνιες
 • Συλλέγει και διαχειρίζεται ερωτήματα – αιτήματα που αφορούν σε προσφορές και χορηγίες
Required Skills & Qualifications
 • Πτυχίο Πληροφορικής/Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ή / και Marketing
 • Άριστη γνώση αγγλικών, επιπέδου Β2
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Ικανότητα εστίασης στο αποτέλεσμα
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Εμπειρία στο Digital Environment

Κύριο Αντικείμενο
 • Creating a bridge between development and operations by applying software engineering mindset to system administration topics, a team that is constituted by Site Reliability Engineers (SREs).
 • Combining Operations with Development Profile.
 • Addressing instances of powerful DevOps toolchain ingredient platforms such as Nexus, Jenkins (CI/CD- Release Automation), Gitlab, Ansible, ELK Stack (ElasticSearch, LogStash, Kibana), Hadoop, Spark, Dynatrace application performance monitoring tools (APM) etc.
 • Artificial Intelligence, Data Analytics and Data Prediction are considered part of Solutions Development Department (Process Mining Tools and Techniques, Apromore, Python, Java, React, Tableau, Django, etc.).
 • Operations, Maintenance and monitoring implementation with Microfocus platform products (i.e. BSM, OML, OPS/Bridge, Sitescope etc).
Απαραίτητα Προσόντα
 • Student in one of the fields of Computer Science, Software Engineering, or other related discipline
 • Ability to work as a team member
 • Self-motivation 
 • Problem-solving attitude
 • Programming passion
Επιθυμητά προσόντα

Γνώση

 • databases such mysql
 • shell scripting (unix)
 • programming language skills such as python, java, react

.To Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΤΕ ακολουθεί μία πολύ ανοικτή προσέγγιση σε σχέση με την προηγούμενη τεχνική κατάρτιση και background στο συγκεκριμένο αντικείμενο της κάθε θέσης, εξετάζοντας υποψηφίους  μ’ ένα διαφορετικό  background από το αντικείμενο της θέσης.

Τα ζητούμενα προσόντα για κάθε θέση είναι στην αναλυτική περιγραφή της θέσης. Κυρίως, ο ΟΤΕ στην επιλογή των υποψηφίων εστιάζει σε χαρακτηριστικά και δεξιότητες, όπως κριτική σκέψη, εργατικότητα, προσήλωση, δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα από background που μπορεί να διαφέρει από το ακριβές αντικείμενο της θέσης.

Δείτε το αντικείμενο και τα ζητούμενα προσόντα για κάθε θέση στην αναλυτική περιγραφή, πατώντας στο σύνδεσμο για κάθε θέση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *