• 210-2896892
  • gdaspete@aspete.gr
  • Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Κεντρικό Κτίριο, Παλιά Βιβλιοθήκη
Εταιρίες
CrowdPolicy

CrowdPolicy

Στην Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

Μεγάλες αλλαγές στην Βιομηχανία (ψηφιοποίηση), καινούργια δίκτυα στις επίγειες και τις ασύρματες επικοινωνίες και καινούργιες πηγές ενέργειας – φυσικό αέριο και ανανεώσιμη ενέργεια προκαλούν ένα τόσο, ριζικό μετασχηματισμό της Βιομηχανίας και των Επιχειρήσεων, ώστε να ισοδυναμούν με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Πολλές από τις αλλαγές που φέρνει αυτή η καινούργια Βιομηχανική Επανάσταση τις βλέπουμε / ζούμε. Στο κινητό, ήδη, χρησιμοποιούμε το 5G, η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ή σε λίγο καιρό, θα είναι από οπτική ίνα. Κάνουμε τις αγορές μας μέσα από το διαδίκτυο, όλες σχεδόν τις τραπεζικές συναλλαγές μέσα από banking Apps ή το web banking, υπογράφουμε ψηφιακά,

Η ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι μας έχει γίνει έξυπνη, το Διαδίκτυο έχει μεγαλώσει, έχει αλλάξει, ώστε σ’ αυτό, να μπορεί να συνδέονται και πράγματα: τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι μας, τα μηχανήματα στην δουλειά μας. Ώστε, μέσα απ’ αυτό το καινούργιο, διευρυμένο διαδίκτυο των πραγμάτων ή Internet of Things, όπου μπορεί να συνδέονται και συσκευές, να μπορούμε να λειτουργούμε τις ηλεκτρικές συσκευές από το γραφείο και τα μηχανήματα στη δουλειά μας, από το σπίτι.  

Όλη αυτή η τεχνολογία πίσω από τις συσκευές, συστήματα και εφαρμογές που λίγο – πολύ χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή, το καινούργιο κινητό μ’ έναν ακόμα ταχύτερο επεξεργαστή, το 5G, η ψηφιακή τραπεζική και τα banking Apps, το έξυπνο σπίτι, το Internet of Things, το αυτόνομο αυτοκίνητο με την δυνατότητα της αυτόνομης οδήγησης που, ήδη, υπάρχει σε κάποια μοντέλα, όλη αυτή η τεχνολογία και άλλη ακόμα, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η καινούργια γενιά chips, η νανοτεχνολογία με την επινόηση διαρκώς καινούργιων υλικών μετασχηματίζουν καθετί της Βιομηχανίας, Επιχειρήσεων και Οργανισμών και οδηγούν στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αν επιλέγαμε ένα, το βασικότερο χαρακτηριστικό αυτής της επανάστασης, είναι η αυτοματοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και της παραγωγής στη Βιομηχανία. Αυτή η αυτοματοποίηση, στη Βιομηχανία, σημαίνει την αύξηση της παραγωγής κατά εκατοντάδες φορές.

CrowdPolicy: Αναπτύσσοντας τις Εφαρμογές του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η CrowdPolicy είναι μία εταιρία καινοτομίας. Η τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός που φέρνουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, δημιουργούν ένα καινούργιο επιχειρηματικό – εμπορικό μοντέλο λειτουργίας για τις Επιχειρήσεις και παραγωγής για την Βιομηχανία. Η CrowdPolicy δραστηριοποιείται ακριβώς εδώ, υποστηρίζοντας Επιχειρήσεις και Οργανισμούς να υιοθετήσουν αυτό το καινούργιο μοντέλο.

Εφαρμογές για την Έξυπνη Πόλη

Η CrowdPolicy δραστηριοποιείται πολύ δυναμικά στην ανάπτυξη Εφαρμογών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Όχι μόνον για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, αλλά και τις πόλεις. Χαρακτηριστικά, σε ότι σημαίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τις δυνατότητες που δημιουργεί στο πλαίσιο της ζωής, δραστηριοτήτων και των λειτουργιών σε μία πόλη, η CrowdPolicy έχει αναπτύξει το City On και μία σουίτα Εφαρμογών, τα CrowdApps για την Έξυπνη Πόλη.

Δημιουργώντας το Δίκτυο Ελεύθερου Wi-Fi

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WIFI4EU της ΕΕ για δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες και δημόσια κτίρια, η CrowdPolicy έχει εγκαταστήσει 35 δίκτυα WIFI4EU στην Ελλάδα με πάνω από 1000 σημεία πρόσβασης, σε περισσότερους από 50 Δήμους.

Λύσεις για Δήμους: Web Portals

Στο eGovernment, η CrowdPolicy υποστηρίζει την ψηφιακή λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών και των Δήμων, μέσα από την ανάπτυξη APIs και Portals. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πυλών γίνεται σ’ ένα σύστημα «ανοιχτού περιεχομένου Content Management System», για επεκτασιμότητα και ανεξαρτησία από παρόχους. Βασικός στόχος, στις ηλεκτρονικές πύλες είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση των πολιτών και επισκεπτών σχετικά με όλα τα θέματα που είτε είναι άμεσης χρησιμότητας, είτε μπορεί να τους ενδιαφέρουν για την πόλη, το Δήμο ή την Περιφέρεια.

Πλατφόρμες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Σε μία πιο Συμμετοχική Δημοκρατία

Πολύ περισσότερο από επικοινωνία και προβολή, η μεγαλύτερη δυνατότητα που επιτρέπουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι μία δημοκρατικότερη διακυβέρνηση, επιτυγχάνοντας την συμμετοχή των πολιτών στην διαμόρφωση προτεραιοτήτων και την λήψη αποφάσεων. Σ’ αυτό το στόχο, η CrowdPolicy αναπτύσσει πλατφόρμες σε καινοτόμες συμμετοχικές τεχνολογίες (Crowdapps) που προωθούν την ενεργή συμμετοχή πολιτών και συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο.  

Μέσα από άλλες πλατφόρμες, πολίτες μπορεί να υποβάλουν “ΙΔΕΕΣ” για τις αλλαγές που καθένας θέλει να δει στην περιοχή του να γίνονται με έναν εύκολο, πρωτότυπο και διαδραστικό τρόπο (post-it).

Μία άλλη ακόμα πλατφόρμα επιχειρεί την αληθινή σύμπραξη Δήμου ή περιφέρειας και πολιτών στην επιλογή και υλοποίηση έργων. Μέσα από την Crowdfunding ένας Δήμος ή Περιφέρεια μπορεί να προβάλλει έργα και να επιχειρήσει τη συμμετοχική δωρεά και ενεργό υποστήριξη από ιδιώτες και άλλους φορείς για καθένα απ’ αυτά. Μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να προταθούν διάφορα έργα, αλλά θα υλοποιηθούν τα έργα που θα καταφέρουν να προσελκύσουν την μεγαλύτερη συμμετοχή και υποστήριξη των πολιτών. Η πλατφόρμα, επιτυγχάνοντας την μεγαλύτερη σύμπραξη Δήμου – πολιτών θα οδηγήσει σε μία πολύ πιο δυναμική, δημοκρατική και διαφανή διακυβέρνηση.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Τραπεζών: Στην Εποχή του API

Ίσως, πουθενά αλλού δεν βλέπουμε πιο χαρακτηριστικά την επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού, όσο στο τραπεζικό τομέα, όπου ebanking και banking Apps, σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχουν αντικαταστήσει τα φυσικά υποκαταστήματα των τραπεζών, εξυπηρετώντας τον μεγαλύτερο όγκο των τραπεζικών συναλλαγών. 

Τόσο έχει επεκταθεί η χρήση των banking Apps, ώστε πολλοί να προβλέπουν μία κοινωνία χωρίς μετρητά (cacheless society) και στην αγορά της τραπεζικής, να έχει εμφανιστεί ένα καινούργιο concept, μία νέα οντότητα που διεκδικεί μερίδιο αυτής της αγοράς: οι  fintech.

Οι fintech αναπτύχθηκαν στη βάση των banking Apps και της μετάβασης των τραπεζών στο ψηφιακό μοντέλο. Καθώς, όλο και περισσότερο, οι τράπεζες μετέφεραν τις συναλλαγές στον ψηφιακό χώρο, τόσο ενισχύθηκε η λογική της ολοκληρωτικής ψηφιακής τραπεζικής.

Έτσι, έκαναν την εμφάνισή τους οι fintech, δηλαδή, εταιρίες που προσφέρουν τα βασική τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τραπεζικό λογαριασμό και κάρτα. Όμως, χωρίς να έχουν καμία φυσική παρουσία. Αλλά, αποκλειστικά, σε μία ψηφιακή λειτουργία, μέσα από banking Apps.

H CrowPolicy δραστηριοποιείται και στο τραπεζικό μετασχηματισμό. Στην ολοκληρωμένη μετάβαση των τραπεζών στο ψηφιακό μοντέλο, αναπτύσσοντας banking Apps, Chatbots και APIs. Τα APIs είναι κεντρικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Γιατί, μέσα από αυτά, μπορεί τα διάφορα Apps να έχουν πρόσβαση στο σύστημα της τράπεζας ή μίας επιχείρησης.

Εταιρίες software μπορούν ν’ αναπτύσσουν διαφορετικά Apps για την λειτουργία, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας εταιρίας και όλα αυτά να έχουν πρόσβαση στο σύστημα της εταιρίας, μέσα από ένα κοινό API. Σαν αποτέλεσμα, πιο εύκολα, μπορεί να δημιουργούνται νέα προϊόντα, εφαρμογές και λύσεις.

Bootcamps και Innovation Labs

Σε όλη τη διαδρομή καινοτομίας που περιλαμβάνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η CrowdPolicy διοργανώνει bootcamps και μαραθώνιους καινοτομίας (hackathons) για διαγωνισμούς καινοτομίας. Πιο πρόσφατα τέτοια bootcamps είναι:

  • Οι διαγωνισμοί καινοτομίας της Εθνικής Τράπεζας (NBG ibank #fintech crowdhackathon και NGB i-bank #fintech 2 crowdhackathon).

 

  • Ο διαγωνισμός καινοτομίας της Τράπεζας Κύπρου (BoC hackathon #fintech)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *