Χρήσιμοι σύνδεσμοι για πληροφόρηση και αναζήτηση εργασίας

Το Νέο Σύστημα Προσλήψεων στο Δημόσιο.

ΒΙΝΤΕΟ Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων Τι λέει ο Νόμος: Το Νέο Σύστημα Προσλήψεων στο Δημόσιο και η Ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π.   Αρχισυνταξία-Παρουσίαση: Αλεξία Κουλούρη Σύνδεσμος:

Το Νέο Σύστημα Προσλήψεων στο Δημόσιο – περιγραφή

Ι. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)  συστάθηκε με τον Ν. 2190/1994 ως ανεξάρτητη αρχή, με αποστολή τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις και το δικαίωμα προς εργασία στον δημόσιο τομέα, υπό συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, δημοσιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται: η επιλογή του τακτικού προσωπικού του δημόσιου …

Το Νέο Σύστημα Προσλήψεων στο Δημόσιο – περιγραφή Διαβάστε Περισσότερα »

Νόμος 4765 15-1-2021 Σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4765-15 Ιανουαρίου 2021, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 6 ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Σκοπός του παρόντος είναι η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου …

Νόμος 4765 15-1-2021 Σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα Διαβάστε Περισσότερα »