Πληροφορίες για τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ)

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Προπτυχιακών της Τμημάτων, οργανώνει και υλοποιεί ετησίως τα εξής δύο αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ (Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης) και ΠΕΣΥΠ (Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό) Aναλυτικές πληροφορίες για τα αυτοχρηματοδοτουμενα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΠΑΙΚ ΠΕΣΥΠ