Επικοινωνία με το Γραφείο Διασύνδεσης / Σύμβουλο Σταδιοδρομίας

Λόγω των συνθηκών εξαιτίας του Covid19, η  επικοινωνία γίνεται μέσω email στο:

e-mailgdaspete@aspete.gr

Το  Γραφείο Διασύνδεσης υποστηρίζουν οι:

Σπύρος Πανέτσος, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ

Ράνυ Καλούρη, Καθηγήτρια, Ε.Υ. Γραφείου Διασύνδεσης

Δρ. Αγλαΐα (Λία) Σταμπολτζή, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Ομάδα φοιτητών/τριών Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό